1 rok neomezených vstupů

Platnost 1 rok od prvního vstupu (HOT jóga, Inferno HOT pilates) 

16 000,00 Kč